sklep@pokoplast.pl
tel. 663 969 013
POKO
FIRMA
PRODUKCYJNO
HANDLOWA

WSZYSTKICH KUPUJĄCYCH INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 11.07.2024 r. - 21.07.2024 r. NASZA FIRMA MA PRZERWĘ URLOPOWĄ. WSZYSTKIE ZAKUPIONE W TYM CZASIE PRZEDMIOTY ZOSTANĄ WYSŁANE PO 21.07.2024 r.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

KATEGORIE PRODUKTÓW
DONICE [4]
KORKI WLEWU [9]
KORYTA [3]
MOCOWANIA [4]
MOCOWANIA SPOJLERÓW [2]
NADKOLA PRZEDNIE [15]
NADKOLA TYLNE [10]
NAKŁADKI SIEDZISK [6]
OSŁONY BAKU [9]
OSŁONY CHŁODNICY [3]
OWIEWKI [20]
OWIEWKI ZESTAW [14]
PLATFORMA DO PRZEWOZU MOTOCYKLA [1]
POCKET BIKE [1]
PODNOŚNIKI [6]
PODNOŚNIKI JEDNOSTRONNY WAHACZ [9]
POSZERZENIE BŁOTNIKÓW [3]
POZOSTAŁE [5]
PŁYTA GUMOWA [7]
ROLKI SPOOLS [3]
SIEDZISKA [18]
SPOJLER [10]
ŚRUBKI DO OWIEWEK [4]
SZYBKOZŁĄCZKI OWIEWEK [4]
SZYBY [3]
WYPEŁNIENIA [5]
WYWAŻARKI [2]
REGULAMIN ZAKUPÓW

I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca - Firma Produkcyjno-Handlowa POKO Robert Pokomejko z siedzibą w 59-600 Lwówek Śląski Mojesz 48, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 616-135-67-45, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach strony pokoplast.pl sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. pokoplast.pl – strona internetowa stworzona przez F. P. H. POKO , utrzymywana przez F. P. H. POKO w domenie www.pokoplast.pl.
 3. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.pokoplast.pl.
 4. Kupujący – Użytkownik, który w ramach pokoplast.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 5. Umowa – umowa zawarta w ramach strony pokoplast.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
 6. Regulamin Sprzedawcy – niniejszy Regulamin Sprzedawcy.
 7. Informacje – dane zawarte na stronie internetowej pokoplast.pl dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze strony pokoplast.pl nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę.

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu Sprzedawcy pokoplast.pl, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem pokoplast.pl, sposób korzystania z pokoplast.pl przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu pokoplast.pl. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu pokoplast.pl). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w pokoplast.pl, są to:
  1. Przelew bankowy
  2. Gotówka
  3. Przelew online
   Dane do przelewu:
   Nr konta bankowego PKO BP 86 1020 2124 0000 8302 0054 5426
   Firma Produkcyjno-Handlowa POKO Robert Pokomejko
   Mojesz 48
   59-600 Lwówek Śląski
 2. Każdy Klient otrzymuje od Sklepu na dowód zakupu towaru paragon fiskalny. Na życzenie Klienta istnieje również możliwość wystawienia faktury VAT, o czym należy poinformować w formularzu podczas składania zamówienia. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Chcąc otrzymać fakturę VAT Klient automatycznie zgadza się na jej wystawienie bez podpisu.
 3. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych przedmiotów zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (5 - 21 dni). Jednak na życzenie Klienta Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii.
 4. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych (średni czas realizacji to 2-3 dni) od momentu jego opłacenia przez Klienta lub potwierdzenia płatności za pobraniem. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 5. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 6. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w pokoplast.pl przez Sprzedawcę to:
  1. Odbiór osobisty (miejsce odbioru – lokalizacja sklepu),
  2. Przesyłka kurierska
 7. Przesyłka kurierska realizowana jest przez Firmę Kurierską DPD.
 8. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru. Miejsce odbioru osobistego zostanie ustalone chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. F. P. H. POKO Robert Pokomejko, jako operator strony pokoplast.pl, przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników tego serwisu, w tym w szczególności Kupujących. F. P. H. POKO dokłada wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia danych Użytkowników oraz ich danych osobowych. F. P. H. POKO zabezpiecza w/w dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) F. P. H. POKO zwanym dalej www.pokoplast.pl zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt pod nr tel. 663 969 013, lub przez pocztę elektroniczną mail: sklep@pokoplast.pl.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod nr tel. 663 969 013, mail: sklep@pokoplast.pl.

Jakie dane wykorzystujemy?
Chodzi o Państwa dane osobowe, które przekazywane są nam dobrowolnie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

Administrator Danych Osobowych
Państwa dane przekazywane są nam i to my będziemy ich Administratorem, to znaczy: F. P. H. POKO Robert Pokomejko Mojesz 48, 59-600 Lwówek Śląski NIP: 616-135-67-45, Tel 663 969 013

Cel, w jakim przetwarzane są Państwa dane
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę i tylko my będziemy ich Administratorem. Musimy Państwa dane udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Podstawa prawna
Przetwarzanie Państwa danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć Państwu usługi, podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym umowa kupna-sprzedaży, wykonania usługi). Przetwarzanie danych odbywać się będzie jedynie za Państwa dobrowolną zgodą.

Prawo do zapomnienia
Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać Państwa danych bez Państwa zgody albo po jej ustaniu.

Prawo do wycofania zgody
Jeśli dojdziecie Państwo do wniosku, że nie chcecie by wasze dane nadal były przetwarzane w naszej firmie, w każdej chwili możecie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Macie również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
By wycofać zgodę wystarczy zgłosić takie żądanie formą papierową na adres: F. P. H. POKO Robert Pokomejko Mojesz 48 59-600 Lwówek Śląski, bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@pokoplast.pl. Składający żądanie musicie Państwo wykazać, że dotyczy to Państwa osoby.

V. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Sprzedający informuje kupującego o fakcie otrzymania oświadczenia.
 2. Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości, niepomalowany, nienawiercony.
 3. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: F.P.H. POKO Robert Pokomejko Mojesz 48 59-600 Lwówek Śląski.
 4. Pieniądze za towar i koszty wysyłki !!! zostaną zwrócone do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.
 5. Koszty przesyłki zwrotnej (po skutecznym odstąpieniu od umowy) obciążają kupującego.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@pokoplast.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup
 3. Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do pokoplast.pl oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji na stronie pokoplast.pl, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy pokoplast.pl. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy . Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy pokoplast.pl.
 2. W przypadku zawierania Umowy w ramach pokoplast.pl Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy pokoplast.pl.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy pokoplast.pl zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@pokoplast.pl lub numerem telefonu 663 969 013. Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 2013-11-14.

Dziękujemy i zapraszamy !!!


POKO
Firma Produkcyjno-Handlowa
Mojesz 48
59-600 Lwówek Śląski
Tel.: 663 969 013   Fax: 75 78 90 353
email: sklep@pokoplast.pl

O firmie |  Koszyk |  Regulamin |  Dostawa |  Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie treści oraz zdjęć produktów zabronione.

© easyKOMP 2010

> >